สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  อินทร์วังดู่
2. เด็กชายศตวรรษ  วงบ้านดู่
3. เด็กชายศุภชัย  หม่องคำมี
 
1. นายณภัทร  พลวุธ
2. นายประเวช  สีสุแล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุณี  เกียนนอก
2. เด็กหญิงพรนภา  ปินะพัง
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปินะสา
 
1. นางนันทิยา  สีสุแล
2. นางสาวนิตยา  สังขะพัฒน์